Firebug เป็น Tools สำหรับ Web Development

เครื่องมือ Firebug ช่วยดีบั๊กเว็บ ใน Firefox จะหยุดพัฒนาต่อแล้ว เนื่องจาก Firebug ไม่สามารถทำงานแบบใหม่ของ Firefox ได้ เเล้วทางทีมงาน Firebug พบว่าการเขียนใหม่ต้องใช้ทรัพยากรมาก จึงตัดสินใจหยุดพัฒนา Firebug3.0 รุ่นใหญ่รุ่นถัดไป แล้วเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาฟีเจอร์ให้กับ Firefox DevTools ที่ติดมากับตัว Firefox แทน โดยจะยังออก Firebug 2.x รุ่นแก้บั๊กให้ต่อไปด้วย

ตอนนี้ฟีเจอร์บางอย่างของ Firebug เริ่มเข้ามายัง Firefox DevTools แล้ว สำหรับนักพัฒนาที่ยังใช้งาน Firebug อยู่แนะนำให้ย้ายมายัง DevTools.

ที่มา : blognone.com